English

Let the Earth live!

Conference December 3-4

 
 
Français 

Laissez vivre  la Terre !

Colloque Internationale Decembre 3-4

Russian

Живи, Земля!

Конференция 3-4 декабря 2009г.

Živi, Zemljo!

Od neprijateljstva ka saradnji civilizacija

  3-4.12  2009

 /Teksty/ DOCUMENTS /Organizatori  /

 

Učesnici

Baburin Serguei


Ivashov Leonid

  Самир Амин (фото)

Samir Amin

Линдон Ларуш (фото)

Lindon LaRouche

Israel Shamir

Borislav Milošević

SAČUVAJMO ČOVEČNOST  RADI OČUVANJA  ČOVEČANSTVA

 

            Promene, koje doživljava svet, postaju sve više preteće. Pred našim očima se razvija ekonomska kriza, koja preti da izazove kolaps celog svetskog ekonomskog sistema.  Ekoloke katastrofe se dogadjaju na našoj planeti jedna za drugom. Sve više ljudi se podvrgava zatupljujućem uticaju sredstava javnog informisanja. Očigledna je degradacija masovne kulture i obrazovanja.

            Svi ti procesi imaju objektivne uzroke, ali ljudi mogu da utiču na ono što se dogadja. I možemo sagledati pokušaje takvog uticanja, koji ponekad kategorički protivreče etičkim normama u većini kultura. Predlažu se projekti budućnosti, gde se čovečanstvo deli na elitu i robove, “nove nomade”, otrgnute od korena, koji će prodavati svoj rad i u zamenu trošiti jeftinu zabavu. Već danas možemo zapaziti korake u tom pravcu. To je širenje destabilizirajuće mas-kulture i sredstava javnog informisanja, uvodjenje zakona koji konfrontiraju decu roditeljima, organizacija elektronskog praćenja čoveka uz pomoć videokamera, smart-karata i ugradjenih u telo mikročipova. Iza tih projekata stoje snage svetske finansijske oligarhije, koje pokušavaju da isprojektuju takav izlaz iz finansijske krize, koji ce im omogućiti da sačuvaju vodece pozicije u svetu za račun svih ostalih.

            Takva budućnost ne odgovara većini čovečanstva. I ona, ta veccina, je u stanju da uCini neophodne korake da bi otstranila takve mračne perspektive i da bi ponudila budućnost u kojoj bi se očuvale i razvijale vrednosti  zasnovane na poštovanju svih ljudi – ono što je bilo utemeljeno u hrišćanstvo i mnoge druge religije, i vekovima predstavljalo osnovnu tendenciju razvoja čovečanstva.

            Predlažemo da se razmotre perspektive razvoja buduće istorije u okviru

“okruglog stola” oko koga bi se okupili naučnici, analitičari, društveni i politički radnici, koji shvataju opasnost za čovečanstvo, stoje na pozicijama poštovanja ličnosti, nacionalnih i kulturnih tradicija, i koji teže da iznadju konture prihvatljivih scenarija budućnosti i puteva njenog postizanja.

            U toku razmatranja treba odgovoriti na sledeća pitanja:

             -  Kakve su perspektive razvoja čovečanstva, koje se ostvaruju ili su sadržane u javnim istupanjima, neprihvatljive za predstave o željenoj i dopustivoj budućnosti. U čemu se danas ispoljavaju te tendencije?

             -  Kakva je scenarija budućnosti mogućno oceniti kao prihvatljiva i vredna podrške?  

             -  Kakve je korake mogucno i neophdodno preduzimati radi sprečavanja neželjenih puteva razvoja i ostvarivanja ideala željene budućnosti?

             -  Kakve su društvene i političke snage u svetu danas sposobne da saradjuju radi rešavanja tih zadataka?

 

             Ako smatrate da je potrebno učestvovati u predloženom razmatranju,

posetite sajt  www.anti-glob.ru

 

             Akademija geopolitičkih problema74210

           “Antiglobalistiščki otpor”

             Evropski forum mira

             Medjunarodni slovenski komitet

 

(Preveo s ruskog: Svetozar Milošević)

Fotogtafii

 

 

Сайт "Антиглобализм"(www.anti-glob.ru)

Комитет памяти Слободана Милошевича (srpski)

anti-glob@narod.ru Москва 107061 а/я 542 Тел.(495)-5010975

 

 NEWS

 


  AUDIO

 

 

 

 

 

  

Сайт обмена  правильными идеями!

 

 

Кольцо Патриотических Ресурсов


Rambler's Top100

Дизайн сайта - Арсений Свидерский